top of page
Psychotherapeut_Erwin_Legiest_Autograph

Werkwijze.

Wat mag je verwachten?

In de eerste gesprekken wordt breed verkend waarrond verder gewerkt kan worden en of een  therapie voor u aangewezen is. Tegelijk zijn die eerste sessies ook bedoeld als wederzijdse kennismaking en om na te gaan of er voldoende vertrouwen is om met elkaar verder te werken. Toch zijn we van bij het begin intensief aan het werk.

Er is geen voorbereidend werk nodig. De werkwijze wordt in deze eerste gesprekken uitgelegd.

Alle vragen kunnen gesteld worden. Er worden ook afspraken gemaakt over de betaling en het aantal sessies dat aangewezen is. Elk gesprek wordt vergoed, een gratis kennismakingsgesprek bestaat niet. Een richtprijs van een sessie is 60,- Euro, een sessie duurt ongeveer 45 minuten, maar beide kunnen  verschillen.

Een gemaakte afspraak moet 24 uur vooraf afgezegd worden.

Eén sessie per week is het absolute minimum en slechts uitzonderlijk van toepassing, om echt werkzaam te zijn is twee keer per week of meer nodig.

Belangrijke uitgangspunten van mijn werkwijze zijn:

Aandacht voor het effect van het vrijuit spreken en het open beluisterd worden,

Het belang van het onbewuste in ons handelen en denken,

Absolute vertrouwelijkheid (beroepsgeheim),

Elk persoon zit zeer specifiek in elkaar, er is dus geen standaardbenadering,

Respect voor elke persoon, geen vooroordelen.

bottom of page